فراخوان و اطلاعیه
 
جدید

اطلاعيه: برگزاری تور صنعتی تهران و قم

برگزاری تور صنعتی تهران و قم( 5 لغایت 8 تیر ماه 1401) برنامه های تور صنعتی: 1. ب ....


جدید

اطلاعيه: برگزاری «نمایشگاه توانمندیهای صادراتی شرکت های کوچک و متوسط»

برگزاری «نمایشگاه توانمندیهای صادراتی شرکت های کوچک و متوسط» از 5 تا 8 تیرماه ....


جدید

فراخوان: فراخوان دعوت از برگزار کنندگان رویداد های استارتاپی

شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر در نظر دارد در راستای برون سپاری و استفاده از تو ....


جدید

فراخوان: فراخوان دعوت به همکاری آژانسهای مسافرتی (برگزاری تورهای صنعتی)

فراخوان دعوت به همکاری آژانسهای مسافرتی (برگزاری تورهای صنعتی) شرکت شهرکهای ص ....


جدید

فراخوان: فراخوان دعوت به همکاری مشاوران دانش بنیان

فراخوان دعوت به همکاری مشاوران شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر در نظر دارد در را ....


جدید

فراخوان: فراخوان دعوت به همکاری از موسسات آموزشی

فراخوان دعوت به همکاری از موسسات آموزشی شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر در نظر د ....


جدید

فراخوان: فراخوان استقرار مشاوران در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

فراخوان استقرار مشاوران در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار سال1401 شرکت شهرکهای ....


جدید

فراخوان: فراخوان جذب وحمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

فراخوان جذب و حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی شرکت شهرک های صنعتی استان ....


جدید

فراخوان: ثبت نام نمایشگاه دائمی مجازی توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان بوشهر

متقاضیان ثبت نام و اخذ غرفه در این نمایشگاه می توانند جهت هماهنگی با شماره های ز ....