فراخوان و اطلاعیه
 
جدید

فراخوان: فراخوان جذب وحمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

فراخوان جذب و حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی شرکت شهرک های صنعتی استان ....


جدید

فراخوان: فراخوان استقرار مشاوران در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

فراخوان استقرار مشاوران در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار سال1400 ....


جدید

فراخوان: تور صنعتی مشهد

*برگزاری تور صنعتی مشهد* *با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر* *بازدید ....