اخبار > دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال ١٣٩٨ به شبکه بانکی كشور ابلاغ شد
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال ١٣٩٨ به شبکه بانکی كشور ابلاغ شد

در راستای تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام "رونق توليد" از سوی مقام معظم رهبری‌ و پيرو ابلاغ دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رويکرد مساعدت مقرراتی، زمينه مناسب‌تری به‌ ‌منظور تأمين مالی واحدهای ياد شده فراهم شد.

بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌ای، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال 1398 را به شبکه بانکی كشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، در راستای تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام "رونق توليد" از سوی مقام معظم رهبری‌ و پيرو ابلاغ دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رويکرد مساعدت مقرراتی، زمينه مناسب‌تری به‌ ‌منظور تأمين مالی واحدهای ياد شده فراهم شد.
 
بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه ثبت‌ نام واحدهاي توليدی، آمار عملکرد اجراي اين طرح طي سال‌ 1397، حاکی از تأمين مالی تعداد 23 هزار و 328 بنگاه کوچک و متوسط با تخصيص مبلغی معادل 189 هزار و 262 ميليارد ريال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
 
در سال جاری نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادی و اعمال تحريم‌های ظالمانه عليه کشورمان، بانک مرکزی براي هموار سازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق توليد، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تأمين مالی توليد کنندگان داخلي، دستيابی به نسبت حداقل 65 درصد از کل تسهيلات پرداختی براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌ گذاری کرده است.

بر همين اساس شايسته است بانک‌های عامل با توجه به حساسيت شرايط اقتصادی، بيشتر از گذشته و با احساس مسئوليت افزون‌تر، موضوع تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قرار دهند و علي‌رغم محدوديت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولويت بندی تسهيلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستيابی به اهداف تعيين شده در سال رونق توليد ميسر شود.
 
در دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 1398 سعی بر آن بوده که با بهره‌گيری از نتايج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظرداشت شرايط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهينه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرايی طرح رونق توليد در سال‌های گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود.
 
بر اساس ماده 5 دستورالعمل اصلاحی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهيل، حداکثر ظرف مدت يک ماه موافقت کنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت خبرگان موضوع ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاء نظام مالی کشور ارجاع کنند.
 
متن كامل دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 1398 از اين‌جا قابل دريافت و مطالعه است.

تاريخ: 1398/04/16  | ساعت: ٠٨:٤٢ | شناسه: ٦٦٥٥ | تعداد نمايش: 4411


خروج