اخبار > مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در نشست بررسي روند اجراي پروژه شناسايي ظرفيت هاي توليد ملي تاكيد كرد: افزايش اشتغال پايدار و GDP كشور با حمايت از صنايع كوچك وواحدهاي صنعتي دانش بنيان
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در نشست بررسي روند اجراي پروژه شناسايي ظرفيت هاي توليد ملي تاكيد كرد: افزايش اشتغال پايدار و GDP كشور با حمايت از صنايع كوچك وواحدهاي صنعتي دانش بنيان

معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در نشست بررسي روند اجراي پروژه شناسايي ظرفيت هاي توليد ملي اعلام كرد: حمايت از صنايع كوچك و واحدهاي صنعتي دانش بنيان در بازه اي زماني كوتاهي مي توان شاهد افزايش اشتغال پايدار در كشور بود.

معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران  در نشست بررسي روند اجراي پروژه شناسايي ظرفيت هاي توليد ملي  اعلام كرد: حمايت از صنايع كوچك و واحدهاي صنعتي دانش بنيان در بازه اي زماني كوتاهي مي توان شاهد افزايش اشتغال پايدار در كشور بود.

 به گزارش روابط عمومي، صادق نجفي معاون وزير صنعت،معدن‌وتجارت در اين نشست با بيان اين مطلب كه در حوزه صنعت ، صنايع كوچك و متوسط بيش از 92 درصد صنايع كشور را در بر مي گيرند،گفت: با حمايت از اين حوزه و حمايت از واحدهاي صنعتي دانش بنيان و ورود واحدهاي فناور و چابك به عرصه توليد ، باعت افزايش GDP  كشور خواهدگرديد. در همين راستا سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران تمامي امكانات خودرا جهت  حمايت از صنايع در حوزه بازسازي و بهسازي خطوط توليد بسيج نموده است .

صادق نجفي در ادامه با اشاره به امكانات و زيرساخت هاي  مطلوب صنايع در شهركها و نواحي صنعتي استان سمنان و موقعيت استراتژيك و نزديكي به پايتخت سياسي كشور را از مزيت هاي شهركهاي صنعتي استان برشمرد و افزود: اين شهركها و نواحي صنعتي قابليت جذب سرريز سرمايه گذاري هاي پايتخت را داشته واز اين رو شايسته است مديران دستگاههاي اجرايي استان جهت همكاري با سرمايه گذاران و تامين نيازهاي آنان تلاشهاي مضاعفي به كار ببندند.

  در ادامه جلسه به صورت ويدئو كنفرانس  روند اجراي پروژه شناسايي ظرفيت هاي توليد ملي مبني بر  به روز رساني آمار و اطلاعات طرح ها و واحدهاي صنعتي در داخل و خارج شهركهاي صنعتي بين كليه استانهاي كشور مورد بحث و تبادل نظر  قرار گرفت.                                                                                                                                                                                                                                               

جلسه با حضور جناب آقاي دكتر نجفي معاون محترم وزير صنعت، معدن و تجارت و رياست سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و جناب آقاي دكتر رحماني قائم مقام محترم وزير درامور توليد و معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و هيات همراه  با روساي سازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت و مديران عامل شركت شهركهاي صنعتي كليه استانهاي كشور (به صورت ويدئو كنفرانس) در دفتر شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان برگزار گرديد.

تاريخ: 1397/03/21  | ساعت: ٠٩:٢١ | شناسه: ٥٦٣ | تعداد نمايش: 3094


خروج