اخبار > سازوكارهاي بهبود بهره‌وري و صرفه جويي در مصرف آب در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

معاون فني سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ابلاغ كرد:

سازوكارهاي بهبود بهره‌وري و صرفه جويي در مصرف آب در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور

فتحعلي محمدزاده با توجه به محدوديت‌هاي موجود در زمينه تأمين آب مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و ضرورت اعمال مديريت در اين بخش در جهت ارتقاء بهره‌وري، الزامات مربوطه را براي اجرا به شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها ابلاغ كرد.

معاون فني سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران سازوكارهاي بهبود بهره‌وري و صرفه جويي در مصرف آب در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور را ابلاغ كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، فتحعلي محمدزاده با توجه به محدوديت‌هاي موجود در زمينه تأمين آب مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و ضرورت اعمال مديريت در اين بخش در جهت ارتقاء بهره‌وري، الزامات مربوطه را براي اجرا به شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها ابلاغ كرد.

محور سازوكارهاي بهبود بهره‌وري و صرفه جويي در مصرف آب در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور به اين شرح مي‌باشد:

1- به منظور پايش دقيق و پيوسته مصرف آب و همچنين اتخاذ تصميمات و راهكارهاي مناسب مديريت مصرف آب، ضرورت دارد نسبت به تشكيل "كميته ساماندهي مديريت آب شركت استاني" با رياست مديرعامل هر شركت و با حضور معاون فني (به‌عنوان دبير جلسات)، معاون برنامه‌ريزي، مديران شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مديران شركت‌هاي خدماتي (حسب نياز)، اقدام و اقدامات مربوطه به‌صورت مستند در پايان هر ماه به معاونت فني سازمان گزارش شود.

2- با تهيه چك ليست مناسب، تأسيسات عمومي مربوطه به‌صورت دوره‌اي بازديد ميداني شده و لوازم و تجهيزات نصب شده به لحاظ صحت عملكرد كنترل شده و با رعايت اولويت‌ها حسب ضرورت و در كوتاه مدت نسبت به اصلاح تأسيسات آب فرسوده اقدام شود.

3- به منظور كنترل ميزان هدر رفت و بهبود وضعيت تراز آب، ضرورت دارد براي تمامي انشعابات آب موجود در شبكه‌هاي توزيع آب (نظير انشعابات فضاي سبز، واحدهاي خدماتي، ساختمان‌هاي تحت مديريت و مالكيت و ...) نيز كنتور حجمي به‌كارگيري شود.

4- با اولويت شهرك‌ها و نواحي صنعتي داراي تنش آبي، نسبت به اجراي عمليات نشت يابي بر روي خطوط لوله‌هاي زيرزميني و انشعابات آب و همچنين تهيه طرح‌هاي سازگاري با كم آبي اقدام شود.

5- با توجه به محدوديت‌هاي آبي لازم است تمامي انشعابات غيرمجاز شناسايي شده و نسبت به قطع آن اقدام شود. همچنين تمامي واحدهاي فاقد كنتور يا واحدهايي كه كنتور آن‌ها عدد صفر را ثبت مي‌كند، واحدهاي داراي كنتور غيرقابل قرائت و ناسالم و يا واحدهايي كه كنتور آن‌ها به‌طور صحيح نصب نشده نيز شناسايي و نسبت به بهبود وضعيت و رفع مشكل فني آن‌ها اقدام شود.

6- به منظور ايجاد حساسيت لازم براي صرفه جويي در مصرف آب، با چاپ و نصب بنرهاي تبليغاتي مؤثر و همچنين چاپ و توزيع بروشورهاي مناسب (كه تبيين كننده وضعيت موجود آب در مناطق مختلف كشور باشد) و ساير روش‌هاي متداول، نسبت به ارتقاء سطح مشاركت همگاني و افزايش آگاهي‌هاي عمومي اقدام لازم صورت پذيرد.

7- با انجام عمليات فشار سنجي و اصلاح شرايط هيدروليكي در اسرع وقت طرح خطوط انتقال، مخازن ذخيره و شبكه‌هاي توزيع آب به لحاظ رعايت حدود فشار و سرعت مناسب (تأمين فشار آب به‌صورت يكسان در تمام شبكه) و همچنين انتخاب درست حجم مخازن ذخيره و به‌كارگيري لوله‌ها و شيرآلات مورد نياز مورد بازنگري قرار گرفته و حسب نياز با قيد فوريت و با اولويت مناطق داراي تنش آبي، نسبت به اعمال اصلاحات فني مورد نياز اقدام شود.

8- در زمان اجراي پروژه‌هاي مربوطه، علاوه بر نظارت صحيح، از مصالح و اجناس مرغوب و باكيفيت استفاده شده و در اين زمينه به‌كارگيري تجهيزات نوين (نظير نصب سيستم‌هاي تله متري و كنترل از راه دور و همچنين به‌كارگيري كنتورهاي هوشمند لاگر دار) مد نظر قرار گيرد. در اين زمينه براي به‌روز سازي تجهيزات اندازه گيري و كنترل شبكه‌هاي توزيع مي‌توان در قالب طرح‌هاي مشاركتي، استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي را مد نظر قرار داد.

9- به لحاظ صرفه جويي در مصرف آب فضاي سبز، مي‌بايستي آبياري فضاي سبز در زمان مناسب صورت پذيرد. همچنين لازم است در ايجاد يا واكاري فضاي سبز از گونه‌هاي گياهي مقاوم به خشكي و كم آب بر استفاده شود. ضمناً طرح‌هاي زيباسازي و مبلمان شهري با رويكرد استفاده بهينه و صرفه جويي در مصرف آب در دستور كار قرار گرفته و براي آبياري فضاي سبز ضمن اجراي سيستم‌هاي نوين آبياري با رعايت اولويت‌ها نسبت به پيش بيني ايجاد شبكه آبياري فضاي سبز به‌صورت مستقل از شبكه آب صنعتي اقدام لازم صورت پذيرد. لازم است در شبكه‌هاي آب تزئيني (مانند فواره‌ها، آب نماها و ...) در اجرا از سيستم مدار بسته آب استفاده شود.

10- نسبت به بررسي كارآيي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار فضاي سبز موجود به لحاظ كنترل آبدهي و ميزان مصرف با توجه به نوع درختان و انتخاب قطره چكان‌هاي مناسب اقدام لازم معمول شود.

11- با اتخاذ تدابير مناسب و مؤثر، نسبت به كنترل صحت عملكرد شيرهاي آتش نشاني (هيدرانت) و جلوگيري از برداشت غيرمجاز آب از اين شيرها اقدام شود.

12- با اولويت شهرك‌ها و نواحي صنعتي تقاضا محور و داراي تنش آبي، نسبت به شناسايي مشتركان پرمصرف آب اقدام و خدمات مشاوره‌اي لازم براي اعمال مديريت مصرف و صرفه جويي در مصرف آب انجام شود.

13- با رعايت قوانين و مقررات مربوطه براي مصارف آب بيش از ظرفيت قراردادي نسبت به اجراي الگوي پلكاني اخذ تعرفه آب بهاء بالاتر براي مصارف بيش از ظرفيت قراردادي واحدها اقدام شود.

14- با هدف اعمال مديريت مناسب بر مصرف آب، لازم است از تاريخ ابلاغ اين نامه براي تمامي مشتركان جديد آب در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، كنتورهاي حجمي آب با دقت و كيفيت بالا و به‌روز تهيه و نسبت به نصب و به‌كارگيري آن اقدام شود.

15- به منظور اعمال مديريت يكپارچه و صحيح در زمينه مصرف آب، ضرورت دارد از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه هرگونه واگذاري و يا اصلاح سايز انشعابات آب واحدهاي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي در كميته ساماندهي مديريت منابع آب شركت استاني طرح و پس از بررسي و تصويب آن برابر نياز واقعي متقاضي اقدام شود.

تاريخ: 1399/12/17  | ساعت: ٠٩:٣٧ | شناسه: ١٣٥٣٣ | تعداد نمايش: 1253


خروج