اخبار > اجازه تعلیق محدودیت‌های چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی صادر شد
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

با انتشار اطلاعیه بانک مرکزی؛

اجازه تعلیق محدودیت‌های چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی صادر شد

بانک مرکزی بر اساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری‌های سراسر کشور، رفع محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد.

بانک مرکزی بر اساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری‌های سراسر کشور، رفع محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، بانک مرکزی بر اساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و استانداری‌های سراسر کشور روند رفع محدودیت مشمولان آیین‌ نامه شماره 72208 مورخ 12 شهریور 1398 هیأت وزیران موضوع تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک را اجرایی کرد.

بر اساس تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، رفع محدودیت بندهای (الف) (عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌ بانکی جدید)، (ج) (عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌ نامه‌های ارزی یا ریالی) و (‌د) (عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی) درخصوص بنگاه‌های اقتصادی که دارای چک برگشتی هستند، با توجه به شرایط، اوضاع ‌و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد یاد شده به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.

با توجه به موارد فوق و در راستاي اجراي ماده (6) آیین‌ نامه اجرایی تبصره فوق‌الذکر، بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت  یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌کند.

بر این اساس مدیریت کل اعتبارات طی بخشنامه شماره 98.292759 مورخ 29 آبان 1398 موضوع رفع محدودیت‌های فوق‌ الذکر و اسامی مشمولان را از طریق درگاه خدمات الکترونیک بانک مركزي به نشاني Portal.pbn.net به منظور رفع محرومیت ناشی از چک برگشتی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.

همچنین رفع محدودیت ناشی از چک برگشتی برای صدور ضمانت‌ نامه و گشایش اعتبار اسنادی در سامانه "سپام" و افتتاح حساب در سامانه "سیاح" برای مشمولان آیین‌ نامه مزبور رأساً توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

گفتنی است، مشمولان آیین‌ نامه مورد اشاره همچنان از دریافت دسته‌ چک محروم خواهند بود.

تاريخ: 1399/09/18  | ساعت: ١١:٥٧ | شناسه: ١٢٤٤٠ | تعداد نمايش: 2232


خروج