اخبار > مجموعه اقدامات انجام شده برای مقابله با ویروس کرونا در شهرک ها و نواحی صنعتی استان بوشهر
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

مدیر HSEE شرکت شهرک های صنعتی بوشهر؛

مجموعه اقدامات انجام شده برای مقابله با ویروس کرونا در شهرک ها و نواحی صنعتی استان بوشهر

نوشادی ،مدیر HSEE شرکت شهرک های صنعتی بوشهر، با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت شهرک های صنعتی در مبارزه با ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی بوشهر ،مدیر HSEEشرکت شهرک های صنعتی بوشهر، با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت شهرک های صنعتی در مبارزه با ویروس کرونا خبر داد و گفت : با توجه به اوج گیری این ویروس در هفته ها و روزهای اخیر در کشور و بخصوص وضعیت قرمز استان بوشهر، برای صیانت از صنعتگران و کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی و همچنین مراجعه کنندگان،مجموعه اقداماتی را در راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا به دلیل اهمیت و حساسیت آن انجام و مورد توجه قرار داده است.

نوشادی بیان داشت : باتوجهبهدستورالعملهایابلاغیستاد ملی کرونادرمقابلهباویروسکرونا،مجموعه اقداماتی به شرح ذیل انجام گرفته است:

·        تهیه برشور و نصب پلاکارد در بخش های مختلف شرکت استانی و همچنین شهرک ها و نواحی صنعتی زیر مجموعه

·        تهیه منشور فاصله گزاری اجتماعی به صورت پوستر و بنرهای تبلیغاتی و نصب در نقاط مختلف شهرک ها و نواحی

·        اطلاع رسانی به صورت پیامک های آموزشی و راه های جلوگیری از شیوع ویروس کووید 19 و ارسال گروهی به صنعتگران

·        ضدعفونی و گندزدایی مکرر فضاهای پرتردد و معابر عمومی شهرک ها و نواحی صنعتی

·        تهیه اقلام بهداشتی شامل مواد ضد عفونی کننده ، ماسک و دستکش جهت استفاده کارکنان شرکت و مراجعه کنندگان