اخبار > دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1399 ابلاغ شد
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1399 ابلاغ شد

بانک مرکزی "دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1399" را با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌هاي اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش توليد، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تأمين مالی توليد کنندگان داخلی و تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

بانک مرکزی "دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1399" را با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌هاي اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش توليد، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تأمين مالی توليد کنندگان داخلی و تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، بر اساس اطلاعات دريافتی از سامانه ثبت‌ نام واحدهای توليدی، آمار عملکرد اجرای اين طرح در سال‌ 1398، حاکی از تأمين مالی تعداد 37 هزار و 462 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصيص مبلغی معادل 544 هزار و 703 ميليارد ريال توسط شبکه بانکی است.

گفتنی است، پيرو ابلاغ دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در چهار سال گذشته و اتخاذ رويکرد مساعدت مقرراتی، زمينه مناسب‌تری به‌ ‌منظور تأمين مالی واحدهای ياد شده فراهم شده و عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تأکيدات مقام معظم رهبری و سياست‌های دولت برای حمايت هرچه بيشتر از واحدهای توليدي کوچک و متوسط دارد تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.

در سال جاري نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادي و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشور، بانک مرکزی به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش توليد، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد، تأمين مالی توليد کنندگان داخلی و تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف ‌گذاری کرده است.

بر اساس این دستورالعمل، بانک‌های عامل ملزم شده‌اند با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي، بيشتر از گذشته و با احساس مسئوليت افزون‌تر، به موضوع تأمين مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه جدی داشته باشند و علي‌رغم محدوديت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولويت بندی تسهيلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستيابی به اهداف تعيين شده در سال جهش توليد ميسر شود.

متن كامل دستورالعمل تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1399 از اين‌جا قابل دريافت و مطالعه است.

تاريخ: 1399/04/19  | ساعت: ١٢:٠٣ | شناسه: ١٠٨٤٧ | تعداد نمايش: 3248


خروج