پیام مدیر عامل
 

انعطاف بسیار زیاد و تغییر پذیری سریع شرکتها در مقیاس صنایع کوچک باعث شده این شرکتها اغلب تغییرات محیطی را راحت تر پذیرفته و خود را در جهت رفع مشکلات آماده و مهیا سازند. صنایع کوچک، به لحاظ تخصصی در یک زمینه خاص دارای مهارت و تجربه می گردند و می توانند با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت به تولید بپردازند، ضمن آنکه تأثیر بسزایی در ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری خواهند داشت. شهرکها و نواحی صنعتی در راستای رسالت خود که همانا فراهم ساختن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی صنعت است، به جهت ارائه تسهیلات عمومی، خدمات و آماده سازی زمین با قیمت مناسب توانسته اند نظر تعداد زیادی از صاحبان صنعت را جهت استقرار به خود جلب نمایند. در واقع شهرک و ناحیه صنعتی زمین عمران شده ای است که برای استقرار صنایع با اهداف مشخصی تفکیک می گردد و صاحبان حرف می توانند از تسهیلات و خدماتی که در شهرک و ناحیه صنعتی فراهم می شود نظیر آب، برق، گاز، تلفن، تصفیه خانه فاضلاب، جمع آوری زباله، شبکه فاضلاب, آزمایشگاه کنترل کیفیت، خدمات حفاظتی و ایمنی، خدمات بهداشتی و مراکز فناوری و کسب کار استفاده نمایند. همچنین شهرکها و نواحی صنعتی با گردآوری فعالیتهای مختلف با ایجاد جاذبه همجواری می تواند روح همکاری و تعاون را بین کارگاههای مستقر برقرار سازد. کارگاه های کوچک و متوسط به علت عدم توان مالی بالا قادر به تأمین تسهیلات و امکانات از قبیل: شبکه مرکزی فاضلاب، تأمین آب و انرژی بصورت مستقل نیستند به همین دلیل تمایل زیادی جهت استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی دارند. به منظور آگاهی کامل علاقه مندان به سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان، مجموعه حاضر تقدیم گردیده است که امید است ان شاء ا… مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد. در این کتابچه بر آنیم تا با عرضه اطلاعات مفید در زمینه سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی، سرمایه گزاران محترم را با اطلاعات کامل و با سنجش تمامی جوانب کار دعوت به سرمایه گذاری نماییم. بی تردید تمام تلاش این مجموعه برآنست تا گامی هر چند کوچک در جهت شکوفایی صنعت و اقتصاد کشور بردارد. مهدی صفوی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل